Akademik Personel

               ANALİTİK KİMYA ANABİLİMDALI                                              İLETİŞİM BİLGİLERİ:                                

Prof. Dr. Oktay TORUL* 1787 oktay.torul@erdogan.edu.tr Yayınları
Prof. Dr. Fatih İSLAMOĞLU 1790 fatih.islamoglu@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Emine AKYÜZ TURUMTAY 1798 emine.akyuzturumtay@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Emine ÜLKER 1789 emine.kapancik@erdogan.edu.tr Yayınları
Arş. Gör. Dr. Emine KILIÇKAYA SELVİ 1795 emine.selvi@erdogan.edu.tr Yayınları
    ANORGANİK KİMYA ANABİLİMDALI                                               İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
Prof. Dr. Kerim SERBEST 1791 kerim.serbest@erdogan.edu.tr Yayınları
Prof. Dr. Fatih YILMAZ 1786 fatih.yilmaz@erdogan.edu.tr Yayınları
Doç. Dr. Selçuk DEMİR 1784 selcuk.demir@erdogan.edu.tr Yayınları
Doç. Dr. Cihan KANTAR 1794 cihan.kantar@erdogan.edu.tr Yayınları
Doç. Dr. Hakkı Türker AKÇAY 1793 turker.akcay@erdogan.edu.tr Yayınları
Arş. Gör. Dr. Günay KAYA KANTAR 1795 gunay.kaya@erdogan.edu.tr Yayınları
   ORGANİK KİMYA ANABİLİMDALI                                                     İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ 1788 selami.sasmaz@erdogan.edu.tr Yayınları
Doç. Dr. Asu USTA 1782 asu.usta@erdogan.edu.tr Yayınları
Doç. Dr. Musa ÖZİL 1889 musa.ozil@erdogan.edu.tr Yayınları
Doç. Dr. Emre MENTEŞE 1792 emre.mentese@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin KARAALİ** 3851 nesrin.karaali@erdogan.edu.tr Yayınları
   BİYOKİMYA ANABİLİMDALI                                                                İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
Doç. Dr. Nimet BALTAŞ 1799 nimet.baltas@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DİNÇER 1785 barbaros.dincer@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Özlem FAİZ 3852 ozlem.faiz@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Serap PEKTAŞ 1819 serap.pektas@erdogan.edu.tr Yayınları
Arş. Gör. Dr. Gülay AKYÜZ 1795 gulay.candan@erdogan.edu.tr Yayınları
    FİZİKOKİMYA ANABİLİMDALI                                                           İLETİŞİM BİLGİLERİ:  
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EMİRİK** 1886 mustafa.emirik@erdogan.edu.tr Yayınları
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYA 1797 mehmet.kaya@erdogan.edu.tr Yayınları
 
    İDARİ PERSONEL
 
Sekreterlik: Mehmet ÖZTÜRK 1783 mehmet.ozturk@erdogan.edu.tr  
*  Bölüm Başkanı 
** Bölüm Başkan Yardımcısı