Genel Bilgiler

Kimya Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki on bölümden biridir. 1998 yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan Rize Fen Edebiyat Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Daha sonra, 7 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açılan Rize Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Halen 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 No’lu kanunun 22. Maddesi düzenlemesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bir bölüm olarak eğitim-öğretimine devam etmektedir. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi toplam 4 yıllık bir süreci kapsar.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kimya Bölümü’nde eğitim süresi 4 (dört) yıldır. Mezuniyet için toplam 240 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamaları ve ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren farklı branşlarda alabilecekleri seçmeli dersler ile zenginleştirilmiş bir lisans programına tabi tutulurlar. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası alanda kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya lisans programı mezunları, petrol ürünleri, ilaç, boya, gıda, tekstil, çimento, gübre sanayi gibi endüstrinin hemen hemen bütün dallarında, üretim ve kalite kontrol alanlarında, AR-GE (Araştırma Geliştirme) kuruluşlarında, arkeolojide, adli tıp laboratuarlarında, il kontrol laboratuarlarında, su arıtım tesislerinde görev yapabilirler. Üniversitemizde veya farklı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yaparak, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak görev yapabilirler.
Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde 9 profesör, 6 doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 3 araştırma görevlisi, 1 Kimyager ve 1 bölüm sekreteri olmak üzere 23 akademik ve 2 idari personel görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ilaveten 25 adet öğretim elemanı ofisi, iyi donanımlı 1 adet Analitik Kimya, 1 adet Anorganik Kimya, 1 adet Biyokimya, 1 adet Fizikokimya, 2 adet Organik Kimya araştırma laboratuarı, 1 adet hesaplamalı kimya laboratuvarı, 2 adet Öğrenci laboratuarı, 1 adet katı/sıvı yakıt (akaryakıt, kömür vs.) ve çeşitli gıda analizlerinin yapılabildiği Döner Sermaye Laboratuarı, 1 adet spektroskopi laboratuvarı, 6 adet teknolojik sınıf, 2 adet amfi, 2 adet multimedya salonu, 2 adet lisansüstü sınıfı, 1 adet toplantı salonu, 1 adet cam malzeme, 3 adet kimyasal malzeme odası bulunmaktadır. Dersler, laboratuar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime, gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, aylık belirli bir ücret karşılığında çeşitli projelerde çalışmak üzere araştırma laboratuarlarında ya da öğrenci laboratuarlarında çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitemizin Erasmus Programı ile, maddi destek sağlanarak, eğitimlerinin bir kısmında yurt dışındaki İtalya, Polonya, Almanya gibi anlaşmalı ülkelerin farklı üniversitelerinde, Farabi Programı ile yurt içindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi anlaşmalı üniversitelerinde devam edebilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz ve farklı üniversitelerden mezun olan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Kimya Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapabilmekte, akademik kariyer için fırsat yaratabilmektedir. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları, 1 adet fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, çatı katında 1 adet deniz manzaralı ferah dinlenme-çalışma salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet teknolojik kütüphane mevcut olup, dağcılık, tiyatro ve farklı spor etkinliklerine katılım olanakları da sağlanmaktadır.