Yapılan Analizler

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Yapılan Analizler ve Fiyatları
KÖMÜR ve AKARYAKIT ANALİZLERİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
Numune Hazırlama 60 TL+KDV
Kömürde Tür tayini 60 TL+KDV
Kömürde Toplam Nem Analizi 60 TL+KDV
Kömürde Kül tayini-Organik madde Tayini 60 TL+KDV
Kömürde Sabit karbon oranı tayini 60 TL+KDV
Kömürde Kalori Tayini 180 TL+KDV
Akaryakıtta Kalori Tayini 180 TL+KDV
Akaryakıtta Alevlenme Noktası Tayini 75 TL+KDV
Akaryakıtta Akışkanlık  Tayini 75 TL+KDV
Akaryakıtta Yoğunluk  Tayini 50 TL+KDV
Akaryakıtta S  Tayini 125 TL+KDV
Akaryakıtta Akma Noktası  Tayini 75TL+KDV
 
 
SU ANALİZLERİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
pH 30 TL +KDV
Asidite tayini 40 TL+KDV
Alkalite Tayini 40 TL+KDV
Sertlik Tayini 50 TL+KDV
Amonyak (Kalitatif) 60 TL+KDV
Klorür 50 TL+KDV
Nitrit Tayini (Kalitatif) 60 TL+KDV
İletkenlik 30 TL+KDV
 
GÜBRE ANALİZİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
pH 30 TL+KDV
Nem (Gravimetrik) 50 TL+KDV
Fosfat Bütünü Tayini 100 TL+KDV
Toplam Azot Tayini 100 TL+KDV
Potasyum (K) Tayini 75 TL+KDV
 
 
ÇAY ANALİZİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
Çayda Kuru Madde Miktarının Tayini 40 TL+KDV
Çayda Rutubet Miktarının Tayini 40 TL+KDV
Çayda Sudaki Ekstraktın Tayini 50 TL+KDV
Toplam Kül Tayini 50 TL+KDV
Asitte Çözünmeyen Külün Tayini 50TL+KDV
Çay- Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini 40 TL+KDV
Çay-Suda Çözünen Kül ve Suda Çözünmeyen Kül Tayini 50 TL+KDV
Spektrofotometrik Yöntem İle Kafein Tayini 75 TL+KDV
Toplam Toz Çay  Tayini  30 TL+KDV
Duyu İle Muayene 40 TL+KDV
 
 
 
INFRARED SPEKTROSKOPİSİ ANALİZLERİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
Böbrek Taşı 40 TL+KDV
Polimer (teşhis) 40 TL+KDV
FTIR Analiz 40 TL+KDV
 
 
 
 
 
TERMİK ANALİZ CİHAZI ANALİZLERİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
Madde İçerik Analizi 100 TL+KDV /saat
Bozunma sıcaklığı Belirlenmesi 100 TL+KDV /saat
Termal kararlılık uygulamaları 100 TL+KDV /saat
Erime ve  Kristal  özellikleri 100/ TL+KDV saat
Tepkime Entalpileri   120 TL+KDV /saat
Camsı geçiş sıcaklığı
(-50 den 600 oC’ye kadar)
150 TL+KDV /saat
 
 
GIDA ANALİZLERİ
ANALİZLER ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
Baldaki Asitlik Tayini 30 TL+KDV
Baldaki Ticari Glikoz Tayini 30 TL+KDV
Domates salçasındaki tuz tayini 30 TL+KDV
Ekmek asitliğinin belirlenmesi 30 TL+KDV
Ekmekte tuz tayini 30 TL+KDV
Fındık yağındaki asitlik tayini 30 TL+KDV
Peynirde tuz tayini 30 TL+KDV
Peynirde kuru madde tayini 30 TL+KDV
Peynirde pH Tayini 30 TL+KDV
Yoğurtta Asitlik Tayini 30 TL+KDV
Yoğurtta Peroksidaz tayini 40 TL+KDV
Tarhanada asitlik tayini 30 TL+KDV
Tereyağında asitlik tayini 30 TL+KDV
 
 
 
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ANALİZLERİ
ANALİZLER Numune ANALİZ FİYATLARI (TL/NUMUNE)
pH Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
30 TL+KDV
Viskozite Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
60 TL+KDV
Yoğunluk (Piknometre ile) Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
60 TL+KDV
Toplam Sodyum Klorür Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
120 TL+KDV
Katyonik Aktif madde Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
120 TL+KDV
Anyonik aktif madde Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
120 TL+KDV
Toplam aktif madde Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
120 TL+KDV
Gliserol Tayini Temizlik maddeleri-
El yıkamada kullanılan
120 TL+KDV